Đảm bảo kinh doanh liên tục

Giảm thiểu hoặc loại bỏ thời gian ngưng trệ hệ thống.
 

Cloud HostingHãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất của bạn, với kế hoạch khắc phục thảm họa toàn diện (DR) có thể giúp các hệ thống CNTT quan trọng trong kinh doanh của bạn luôn hoạt động. Các chuyên gia DR của chúng tôi có cách tiếp cận toàn diện, kết hợp con người, quy trình, chính sách và công nghệ để tạo ra một giải pháp đáp ứng các mục tiêu phục hồi của bạn - và ngân sách của bạn.

Giải pháp phục hồi CNTT, được quản lý bởi các chuyên gia.

Đạt được mục tiêu kinh doanh


Chuyển đổi dự phòng theo thời gian thực

Giải pháp DR mức độ 1 cung cấp cho bạn phục hồi ngay lập tứchệ thống chính thông qua một hệ thống dự phòng tương tự.


Phục hồi gần thời gian

Giải pháp DR mức độ 2, các hệ thống và dữ liệu của bạn được đồng bộ thường xuyên, sử dụng cấu hình trung tâm dữ liệu dự phòng - mang lại cho bạn khả năng phục hồi gần như chỉ trong vài giờ.


Phục hồi từ bản sao lưu

Giải pháp DR mức độ 3 của chúng tôi - lưu trữ các bản sao lưu tại một vị trí khắc phục thảm họa - rất lý tưởng cho các ứng dụng không quan trọng của bạn và cho các doanh nghiệp yêu cầu DR với ngân sách vừa phải.

Giải pháp của chúng tôi

Scale Up Your Cloud Servers

Những dịch vụ chuyên nghiệp

Hãy để nhóm Dịch vụ Chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc với bạn để thiết kế một giải pháp DR đáp ứng các mục tiêu phục hồi của bạn - tận dụng danh mục sản phẩm đầy đủ của chúng tôi, bao gồm các giải pháp Cloud server, Managed Private Cloud.
Xem thêm

Daily Cloud Backup

Phục hồi thảm họa

Bảo vệ môi trường và dữ liệu của bạn với các giải pháp khắc phục thảm họa cấp doanh nghiệp, có khả năng phục hồi và tùy biến cao. Xem thêm

Scale Up Your Cloud Servers

Quản lý sao lưu

Giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu, với các dịch vụ sao lưu và phục hồi được quản lý hoàn toàn của chúng tôi, được quản lý kỹ sư kinh nghiệm với EMC, Veeam.Xem thêm

Daily Cloud Backup

VMware SRM

Đơn giản hóa và tự động hóa các yếu tố trong gói DR của bạn, với các dịch vụ VMware được quản lý của chúng tôi, bao gồm VMware & Site Recovery Manager ™ (SRM). Xem thêm.

Liên hệ với chúng tôi - 09364 80018

Liên hệ thảo luận về nhu cầu đám mây của bạn với chuyên gia VTPtek
 

LIÊN HỆ

Hiển thị

Đảm bảo tính liên tục kinh doanh

Danh mục đang cập nhật!