HỢP NHẤT DATA CENTER

Giải phóng doanh nghiệp của bạn khỏi chi phí và gánh nặng của hoạt động trung tâm dữ liệu.
 

Cloud HostingĐể đi đầu trong một bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục, doanh nghiệp của bạn phải ngày càng nhanh nhẹn và sử dụng hiệu quả chi phí. Nhưng nếu bạn vẫn đang tự vận hành hệ thống máy chủ, hay trung tâm dữ liệu đặt tại công ty, bạn có thể cản trở tiềm năng phát triển của mình - đặc biệt là khi các công ty, đối thủ, nhà cung cấp đã tận dụng mô hình chi phí thuê dịch vụ dựa dựa trên đám mây để hiện đại hóa CNTT của mình.
Di chuyển ra khỏi trung tâm dữ liệu đặt tại công ty là một việc lớn, nhưng chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các chuyển đổi phức tạp mà không có thời gian chết ngoài dự kiến.
Chúng tôi có thể thay thế cơ sở hạ tầng vật lý của bạn bằng phần cứng hiện đại, tăng cường chiến lược bảo mật của bạn và hỗ trợ tất cả với sự hỗ trợ và SLA hàng đầu trong ngành. Chúng tôi làm quen với doanh nghiệp của bạn để chúng tôi có thể thiết kế một giải pháp phù hợp với chính xác nhu cầu của bạn.

Đạt được mục tiêu kinh doanh


Giảm chi phí

Loại bỏ chi phí vận hành trung tâm dữ liệu của riêng bạn có thể giúp giảm chi phí đáng kể trong khi chuyển từ mô hình CapEx sang mô hình OpEx.


Tập trung vào đổi mới

Bằng cách giảm tải sự phức tạp của việc quản lý và vận hành trung tâm dữ liệu của bạn, bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.


Cải thiện sự nhanh nhẹn

Các dịch vụ được quản lý và truy cập vào các tài nguyên theo yêu cầu có thể cho phép mở rộng nhanh hơn và dễ dàng truy cập hơn vào các công nghệ mới.


Tăng cường bảo mật

Nhận mức độ bảo mật và kiểm soát bạn cần, được hỗ trợ bởi SLA hàng đầu trong ngành và đảm bảo thời gian hoạt động.
 

Giải pháp của chúng tôi

Scale Up Your Cloud Servers

Dịch vụ tư vấn, thiết kế - chuyên nghiệp

Hãy để các chuyên gia của VTPtek giúp bạn xây dựng chiến lược đám mây của bạn - đánh giá danh mục đầu tư ứng dụng của bạn, xem xét cấu trúc chi phí của bạn và xác định nền tảng phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.
Xem thêm

Daily Cloud Backup

Tư vấn chuyển đổi CNTT

Làm thế nào dễ dàng mở rộng, thu nhỏ hệ thống theo quy mô kinh doanh của bạn? Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi - 09364 80018

Liên hệ thảo luận về nhu cầu đám mây của bạn với chuyên gia VTPtek
 

LIÊN HỆ

Hiển thị

Hợp nhất phòng máy tính

Danh mục đang cập nhật!