THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ CNTT

Giải phóng các chuyên gia của bạn để tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi của bạn.

Cloud Hosting
Các chuyên gia của chúng tôi có thể di chuyển dữ liệu và ứng dụng của bạn, thêm các biện pháp bảo mật hàng đầu trong ngành và quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn một cách hoàn hảo.

Quản lý cơ sở hạ tầng và các ứng dụng của riêng bạn tại công ty có vẻ như phương pháp đơn giản nhất để quản lý CNTT. Nhưng với công nghệ ngày càng phát triển và phát triển với tốc độ chưa từng thấy, các tổ chức thực hiện phương pháp tự làm đang cảm thấy gánh nặng vận hành của việc tự quản lý.

Bằng cách chuyển sang đúng đối tác Cloud, bạn có thể sử dụng các chuyên gia CNTT bạn cần trong khi giảm bớt gánh nặng tối ưu hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng, quản lý các hoạt động hàng ngày và duy trì bảo mật - để thay vào đó bạn có thể tập trung vào chuyển đổi doanh nghiệp của mình.

Đạt được mục tiêu kinh doanh


Tái tập trung nguồn lực

Chuyển đổi nhóm CNTT của bạn từ trung tâm chi phí sang trung tâm doanh thu, tập trung lại nguồn lực của bạn để phát triển các sản phẩm mới và sáng tạo trong chiến lược kinh tế số.


Một đầu mối hỗ trợ

Thay vì quản lý quan hệ đối tác với nhiều nhà cung cấp, bạn có thể tập trung vào việc duy trì mối quan hệ đối tác duy nhất với nhà cung cấp.


Giảm tổng chi phí sở hữu

Quản lý CNTT thuê ngoài mang lại tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn đáng kể so với tự quản lý nội bộ.


Tăng cường bảo mật

Đạt được mức độ bảo mật và kiểm soát bạn cần, cam kết chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian hoạt động.
 

Giải pháp của chúng tôi

Scale Up Your Cloud Servers

Dịch vụ tư vấn - thiết kế chuyên nghiệp

Hãy để các chuyên gia của VTPtek giúp bạn xây dựng chiến lược đám mây của bạn - đánh giá danh mục đầu tư ứng dụng của bạn, xem xét cấu trúc chi phí của bạn và xác định nền tảng phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.
Xem thêm

Daily Cloud Backup

Quản trị hệ thống

Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu mà bạn có thể thực hiện - hoặc không muốn làm - để bạn nhận được giá trị cao nhất từ các khoản đầu tư CNTT của mình. Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi - 09364 80018

Liên hệ thảo luận về nhu cầu đám mây của bạn với chuyên gia VTPtek
 

LIÊN HỆ

Hiển thị

Thuê ngoài DV CNTT

Danh mục đang cập nhật!