Dịch vụ Dự phòng thảm họa

Tại bất kỳ thời điểm nào, lỗi của con người, lỗi phần cứng, động đất, hỏa hoạn và mất điện có thể đe dọa sinh kế của một tổ chức. Khả năng thực hiện các chức năng kinh doanh quan trọng hàng ngày bị treo một cách bấp bênh trong sự cân bằng của các trường hợp thông thường có thể cản trở một tổ chức sử dụng các công cụ hàng ngày. Việc chuẩn bị và lập kế hoạch giúp ngăn ngừa tổn thất không cần thiết trong tổ chức của bạn. Đừng đợi cho đến khi thảm họa xảy ra mới nhận ra tầm quan trọng của kế hoạch khắc phục thảm họa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 65% mất dữ liệu là kết quả của lỗi con người chứ không phải thiên tai. VTPtek có thể giúp bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các mối đe dọa trước khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh với nhiều lựa chọn dưới dạng dịch vụ Phục hồi thảm họa và dịch vụ nhân bản lên đám mây.

Tính năng Disaster Recovery:

  • Nhân bản và sao lưu gần như liên tục - Khôi phục từ bất kỳ thời điểm nào đến giây gần nhất.

  • Chọn các máy ảo quan trọng bạn cần nhân bản hoặc sắp xếp chúng trong Nhóm máy ảo cần bảo vệ.

  • Ít phức tạp hơn để truyền dữ liệu và ứng dụng.

  • Tích hợp tối ưu hóa mạng WAN.

  • Công cụ kiểm tra nhân bản hoặc sao lưu thành công hay thất bạ.

  • Failback & failover ngay tức thì.

Hiển thị

Disaster Recovery as a Service

Danh mục đang cập nhật!