Giải pháp Giám sát & Cảnh báo

Làm thế nào để triển khai IoT thành công


Internet of Things đang nhanh chóng chuyển đổi cách mà các bộ phận phối hợp, cộng tác với CNTT để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn và sáng tạo hơn. Nhưng điều quan trọng là không bị cuốn vào cơn lốc của sự cường điệu và phấn khích của IoT; thay vào đó, các tổ chức cần tập trung vào cách lập kế hoạch, triển khai và quản lý các trường hợp sử dụng IoT vì lợi ích rõ ràng và có thể định lượng.

Tham khảo một số giải pháp chúng tôi đã triển khai thực tế

Giám sát và cảnh báo tập trung Giám sát tài sản bằng GPS và các cảm biếnGiám sát hệ thống Accqui

Liên hệ với chúng tôi - 09364 80018

Liên hệ thảo luận về nhu cầu ứng dụng IoTcủa bạn với chuyên gia VTPtek
 

LIÊN HỆ

Hiển thị

IoT solution

Danh mục đang cập nhật!