Virtual Private Cloud

An toàn, tin cậy và toàn quyền quản lý.

Nếu tổ chức, doanh nghiệp bạn mốn kiến tạo một hệ thống các máy chủ theo thiết kế mạng phức tạp, riêng biệt, VTPtek có giải pháp: Virtual Private Cloud.

Giải pháp Virtual Private Cloud là một hạ tầng (CPU, RAM, Storage, Network) độc lập về mặt ảo hóa được khởi tạo trên các tài nguyên đám mây VTPtek, cho phép doang nghiệp tự cấp phát và quản lý tài nguyên thuê, có khả năng mở rộng, linh hoạt và các lợi ích như Cloud server. Được vận hành trên nền tảng ảo hoá hiện đại giúp cung cấp các tài nguyên CNTT một cách linh hoạt và tăng hiệu quả trên chi phí đầu tư, giảm chi phí vận hành.

Mục tiêu đạt được

Scale Up Your Cloud Servers

Linh hoạt

Toàn quyền kiểm soát các dịch vụ và các tài nguyên được phân bổ bằng cách tạo/xóa các máy ảo theo nhu cầu.
.

Daily Cloud Backup

Hiện đại hóa CNTT

Cơ hội để áp dụng các công nghệ mới tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Scale Up Your Cloud Servers

Tùy biến

Tùy chỉnh các thành phần Computing, Storage và Networking phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Daily Cloud Backup

Chi phí thấp

Không cần vốn đầu tư , giảm chi phí vận hành và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.

 

Gói dịch vụ Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud bao gồm một Pool tài nguyên (vCPU, RAM, Storage và kết nối mạng) có thể mở rộng, tăng/giảm theo nhu cầu. 

vC-vPC4

4 VM tối đa
10 vCPU
20 GB RAM
500 GB SSD Accelated
2 IP public
200 Mbps Bandwidth
Công cụ quản trị riêng
6,500,000 đ/tháng
ĐẶT MUA

vC-vPC8

8 VM tối đa 
16 vCPU 
64 GB RAM
800 GB SSD Accelated
2 IP Public
200 Mbps Bandwidth
Công cụ quản trị riêng
 10,200,000 đ/tháng
ĐẶT MUA

vC-vPC10

10 VM tối đa
32 vCPU
128 GB RAM
800 GB SSD Accelated
2 IP public
200 Mbps Bandwidth
Công cụ quản trị riêng
18,200,000 đ/tháng
ĐẶT MUA

vC-vDC12

12 VM tối đa 
48 vCPU 
160 GB RAM
1200 GB SSD Accelated
2 IP Public
200 Mbps Bandwidth
Công cụ quản trị riêng
   23, 900,000 đ/tháng
ĐẶT MUA
* Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT.
* Tất cả các gói Virtual Private Cloud có 02 IP Public.
* Không giới hạn dữ liệu truyền tải.
* Bản quyền phần mềm có thể sử dụng bản khách hàng đã mua.


 

Hiển thị

Virtual Dedicated Cloud

Danh mục đang cập nhật!